Langzame wandelaars 4 x zoveel risico op overlijden aan Covid-19

bron: Pixabay.com

Langzame wandelaars 4 x zoveel risico op overlijden aan Covid-19

De Nederlandse taal staat bol van de uitdrukkingen die onze ontspannen levenshouding vieren. Maar als je gezond de pandemie wilt doorkomen, is het goed te begrijpen dat haastige spoed wel degelijk bijzonder goed is.

Biobanken schat aan data over Covid-19 vatbaarheid

Dat er een correlatie bestaat tussen overgewicht en Covid-19 is al langer bekend, maar het wordt nóg specifieker. Mensen met hetzelfde gewicht, maar een ander wandeltempo, lopen zeer verschillende risico’s in vatbaarheid voor het virus en het ontwikkelen van ernstige bijverschijnselen. En die verschillen zijn niet mals.

De wetenschap is koortsig bezig de risico’s nog steeds in kaart te brengen en het virus beter te begrijpen. Zowel in Nederland als in de ons omringende landen, hebben onderzoekers daarbij de hulp ingeroepen van bio-banken, waarbij vaak honderdduizenden mensen of zelfs miljoenen, zich hebben aangesloten en hun levensstijl laten monitoren. Omdat het over zeer grote groepen mensen gaat, zijn die analyses representatief en relatief betrouwbaar. De uitkomsten blijken nu zeer waardevol.

Snelle wandelaars beter beschermd tegen Covid-19 virus

Zo hebben onderzoekers aan de Universiteit van Leicester in het Verenigd Koninkrijk een zeer interessant verband gevonden, toen zij de gegevens bestudeerden van bijna een half miljoen mensen van middelbare leeftijd, die zijn aangesloten bij de UK-biobank. En wat bleek? Een slanke lijn en een regelmatig ommetje maken is niet genoeg om de vloer aan te vegen met het virus. De snelheid waarmee je een blokje om stiefelt, zegt nogal wat over de risico’s, die je loopt op nare infecties en zelfs overlijden aan Covid-19.

Een sterk hart en bloedvaatstelsel beschermt tegen Covid-19

Langzame wandelaars in dezelfde leeftijdsgroep en met hetzelfde BMI, lopen 2,5 keer zoveel risico op het ontwikkelen van ernstige Covid-19 symptomen dan snelle wandelaars. Het sterfterisico is zelfs 3,75 zo hoog. Een mens zou er sprintjes van willen gaan trekken.

Langzame wandelaars 4 x zoveel risico op overlijden aan Covid-19

bron: Pixabay.com

Mensen met een langzame tred hebben ongezondere hart- en bloedvaten. Ze lopen meer risico op ernstige symptomen van Covid-19.

De oorzaak van de verminderde risico’s voor snelle lopers wordt gezocht in de kenmerken die samengaan met een hoog wandeltempo in plaats van met een slakkengangetje. Mensen die sneller lopen, hebben doorgaans een sterker hart en schonere en steviger bloedvaten. En dat is belangrijk, want zo hebben deze organen meer weerstand tegen indringers in het algemeen en dus ook tegen een Covid-19 virion.

Moeten overheden meer doen om ons fit te krijgen?

Het onderzoek is niet alleen belangrijk voor de individuele mens die natuurlijk graag gezond wil blijven tijdens de crisis, maar dient ook een groter maatschappelijk belang. De wetenschappers benadrukken dat het virus nog steeds zwaar drukt op de zorgfaciliteiten in landen over de hele wereld en dat voorkomen daarom veel beter is dan genezen. Ze hopen dat overheden meer gaan doen om de algemene fitheid en gezondheid te bevorderen.

Gepubliceerd 18.03.2021

Bronmateriaal: paper Universiteit Leicester Obesity, Walking Pace and Risk of Severe Covid-19 and mortality: analysis of UK Biobank door Th. Yates, C. Razieh, F. Zaccardi, A.V. Rowlands, S. Seidu, M.J. Davies, K. Khunti.

  • covid-19
  • covid
  • immuunsysteem
  • virus
  • weerstand
  • natuurlijke weerstand
  • looptempo
  • hart-en bloedvaten
  • wandelen
lees ook