Dipje? Ga gamen of wandelen, maar stop met social media!

bron: Pixabay.com StartUpStockPhotos

Dipje? Ga gamen of wandelen, maar stop met social media!

Het is nog niet zo lang geleden dat de goegemeente vreesde voor allerlei psychologische aandoeningen bij gamende jeugd. Maar niets blijkt minder waar! Gooi het opstandige kroost dus gerust achter de game-computer.

Jongens op de leeftijd van 11 jaar die meer gameden dan leeftijdsgenootjes, ontwikkelden later minder klachten van depressieve aard. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek van universiteiten uit Zweden, Australië en Groot-Brittannië. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat meisjes van dezelfde leeftijd, die zich meer met social media bezig hielden dan leeftijdsgenootjes, juist meer last kregen van depressiviteit later in het leven.

Schermtijd kan negatieve én positieve uitwerking hebben op kinderen

Schermtijd is dus niet zo slecht voor kinderen en jonge mensen als lange tijd gedacht werd, maar het is wel afhankelijk van wat er op dat scherm staat en welk geslacht er achter dat scherm zit. Schermtijd kan jonge mensen zowel negatief als positief beïnvloeden.

Dipje? Ga gamen of wandelen, maar stop met social media!

bron: Pixabay.com Sergiodr74

Jongens van 11 jaar die meer gamen dan leeftijdsgenoten, worden later gelukkiger dan andere mannen. Onderzoekers vermoeden dat voor meisjes hetzelfde geldt.

De wetenschappers benadrukken dat een weinig mobiele levensstijl niet goed is voor de fysieke gezondheid en dat mensen die meer tijd zittend doorbrachten dan anderen, ook aan meer psychologische en fysieke klachten leden. Tijdens de pandemie brengt een extra spelletje op de console, echter, zeker voordelen met zich mee. Ondervraagd 3 jaar later, bleek dat jongens die op 11-jarige leeftijd de meeste van hun dagen gameden, 24% minder last hadden van een slecht humeur, weinig energie of zwaarmoedige gedachten,  dan jongens die maar één keer in de maand gameden.

Games bieden kids legio vaardigheden

Wetenschappers denken dan ook dat games een legio aan vaardigheden bij jongelui ontwikkelen, die op latere leeftijd belangrijk zijn. Zo neemt het probleem oplossend vermogen toe, moet er samengewerkt worden met avatars of andere spelers en spelen er mechanismen mee als escapism, oftewel het kunnen ontvluchten naar een andere, interessantere wereld, waardoor de speler ontspant en minder stress ervaart.

Ook het kunnen verwerken en kanaliseren van emoties als agressie is psychologisch heilzaam. Bij meisjes werden geen aanzienlijke verschillen in gamende en niet-gamende leeftijdsgenootjes gesignaleerd, maar wetenschappers wijzen erop dat meisjes doorgaans minder gamen dan jongens. Het vermoeden is dat de positieve effecten van gamen ook op meisjes van toepassing is.

Meisjes op social media lopen risico

Meisjes spenderen hun schermtijd veelal aan social media, en dát is nu weer minder goed voor de kinderziel. Meisjes die de meeste dagen doorbrengen op social media, gaven 3 jaar later voor 13% meer last te hebben van psychische klachten dan leeftijdsgenootjes die er maar één keer in de maand op koekeloerden. Die uitkomsten komen overeen met de conclusies van verschillende eerdere onderzoeken, die verband legden tussen gevoelens van sociale isolatie en minderwaardigheid enerzijds en het spenderen van tijd op social media anderzijds.

In het onderzoek werd alleen het aantal dagen per maand achter het scherm, gemeten, niet de tijd per dag. De onderzoekers benadrukken daarom dat het belangrijk blijft om jonge mensen ook te stimuleren fysiek actief te blijven en geen dagenlange schermsessies te houden.

Gepubliceerd op 19.04.2021

Bron: research Prospective relationships of adolescents’ screen-bases sedentary behaviour with depressive symptoms: The Millenium Cohort Study door University College London, Diabetes Institute Australia, Karolinska Institutet Sweden.

  • videogames
  • onderzoek
  • kids
  • gamen
  • depressie
  • social media 3 bijlagen
lees ook