Nieuwe milieuramp dreigt: Amazone stoot meer koolstof uit dan het opneemt

bron:

Nieuwe milieuramp dreigt: Amazone stoot meer koolstof uit dan het opneemt

De regenwouden nemen koolstof op en stoten zuurstof uit. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar het Amazone-gebied doet het tegenwoordig andersom. En dat is nogal zorgelijk.

Een beschadigd regenwoud is nog schadelijker voor ons milieu dan helemaal geen regenwoud. Daar kwamen wetenschappers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten achter toen zij koolstofmetingen boven het regenwoud van de Amazone uitvoerden. De resultaten waren bedroevend.

Beschadigd regenwoud erger dan helemaal geen regenwoud

Vóór de metingen namen de onderzoekers van de universiteiten van Oklahoma en Exeter aan dat niets zo desastreus was voor de opname van koolstoffen als de verdwijning van het regenwoud. Maar dat het altijd erger kan, bleek ook hier weer. Een bos dat stervende of beschadigd is, neemt namelijk niet alleen geen koolstof meer op: het geeft zelfs koolstof af. En dat is precies wat er aan de hand is in de Amazone.

Nieuwe milieuramp dreigt: Amazone stoot meer koolstof uit dan het opneemt

bron: Pixabay.com Dayamay

Menselijke activiteit in het regenwoud, zorgt niet alleen voor gekapte bomen, maar ook beschadigde en stervende bomen. Die laten vervolgens het opgeslagen koolstof los.

Meer dan 60% van het regenwoud ligt in Brazilië. En daar verdwijnt het woud niet alleen in rap tempo, het wordt in zelfs nog heviger tempo ernstig beschadigd zonder dat de bomen daadwerkelijk gekapt worden. Een ware ramp, menen de onderzoekers, die alarmerende metingen moesten aflezen.

Meer koolstofuitstoot in stervend, maar nog niet verdwenen regenwoud

Zo bleken de koolstofgehalten in de beschadigde gebieden zelfs 3 keer zo hoog te liggen als in gebieden waar het oerbos volledig verdwenen was. En van dat verdwijnen werden we al niet blij. In 2019 werd er in Brazilië maar liefst 3,9 miljoen hectare oerwoud gekapt. In 2018 en 2017 was dit nog 1 miljoen hectare.

En nu blijkt dan voor het eerst dat beschadigen nog veel ernstiger is dan kappen. Overigens is het beschadigen van het regenwoud ook aan toedoen van de mens te danken. Het beschadigen vindt namelijk plaats bij gebieden die gekapt moeten worden. De kap van het woud vergt allerhande logistieke en industriële activiteiten, die grote schade toebrengen in het gedeelte van het bos dat naast het gekapte deel ligt.

Klimaatverandering en kap van naburige wouden fataal voor koolstofopname

Ook bosbranden nemen een groot deel van de beschadiging voor hun rekening, maar helaas komen die ook steeds vaker voor de rekening van de mens. De bosbranden nemen namelijk toe, naarmate klimaatverandering voor meer droogte zorgt in het gebied dat zo afhankelijk is van, uiteraard, regen.

De onderzoekers zijn al metingen aan het verzamelen vanaf 2010 en hopen voldoende gegevens te hebben om autoriteiten en andere verantwoordelijke instellingen te kunnen bewegen tot meer beschermende maatregelen.

Gepubliceerd op 21.5.2021

Bron: Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon door University Exeter.

  • amazone
  • regenwoud
  • bomenkap
  • uitstoot koolstofdioxide
  • zuurstof
  • klimaat
  • klimaatcrisis
  • klimaatverandering
  • milieu
lees ook