Mensheid bestaat door bliksem!

bron: Pixabay.com

Mensheid bestaat door bliksem!

Wie vroeger een kinderbijbel had, wist het al langer. En ook space-nerds vermoedden het reeds: de afbeeldingen van een door bliksem geteisterde aarde in den beginne zijn niet toevallig gekozen. Lightning matters.

Wetenschappers dachten lange tijd dat het vooral meteorieten waren die essentieel waren voor de ontwikkeling van leven op aarde. Zij voornamelijk zouden het zijn geweest die 4 miljard jaar geleden de zo belangrijke mineralen en bouwstenen in de atmosfeer brachten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat echter helemaal niet waar te zijn. Bliksemschichten waren minstens zo belangrijk en ons bestaan hebben we dus ook te danken aan de juiste weersomstandigheden, zo onfortuinlijk onweer genaamd.

Leven op aarde dankzij bliksemschichten

Britse onderzoekers aan de universiteit van Leeds, kwamen hierachter toen zij naar de Verenigde Staten gingen om daar wel een heel bijzondere rots te onderzoeken, te weten een fulguriet. Een fulguriet is een rots die gevormd wordt als bliksem in de aarde slaat. En in Amerika hadden ze nog een prachtstuk liggen, namelijk toen in het stadje Glen Ellyn in Illinois een gebouw vol getroffen en verwoest werd door bliksem tijdens een storm in 2016. Het resultaat was een zeer grote fulguriet die in allerijl door het nabijgelegen Wheaton College werd opgenomen ter studie in de afdeling geologie.

Fulguriet vol fosformineralen

Eigenlijk kwamen de Britse onderzoekers over voor een ander onderzoek, namelijk over hoe fulguriet wordt gevormd en samengesteld. Maar tijdens de research werkzaamheden stuitten zij op dusdanige grote hoeveelheden fosfor mineralen, dat er een lampje ging branden. Vooral het mineraal schreibersiet bleek massaal aanwezig te zijn in de fulguriet en dat was de sterkste aanwijzing dat de bliksem die de fulguriet gemaakt had, ook de brenger was van dit fosfor.

Jarenlang dachten we onterecht dat we ons bestaan aan meteorieten te danken hadden.
bron: Pixabay.com
Jarenlang dachten we onterecht dat we ons bestaan aan meteorieten te danken hadden.

Fosfor is een belangrijke bouwsteen voor groei en reproductie en is voornamelijk aangetroffen in mineralen die niet kunnen oplossen in water en dus werden getransporteerd via meteorieten. Maar schreibersiet is anders en kan wel degelijk oplossen in water. Dit is een belangrijk puzzelstukje in hoe leven op aarde ontstaan is omdat het vooral de consensus is dat het eerste leven ontstond in ondiep oppervlaktewater of zoals Darwin het noemde “warm little pond-concept”, het idee van een warm klein meertje.

Meteoriet niet aan bakermat Darwins theorie

Meteorieten echter, brachten maar een klein gedeelte van het op aarde aanwezige schreibersiet mee, dat zo nodig was voor het eerste leven. Meteorieten alleen zouden dus niet genoeg mineralen uit de ruimte op aarde hebben kunnen brengen. Omdat het vooral bliksem was, die schreibersiet op grote schaal op aarde bracht, is nu bewezen dat schichten onontbeerlijk waren in de ontwikkeling van leven op aarde.

Sterker nog, als het gaat om fosfor mineralen in het algemeen, is het geen toeval dat rond 3,5 miljard jaar geleden het vooral bliksem was, die deze stoffen op aarde bracht. Dat is namelijk ook de tijd waaruit de vroegste micro-fossielen stammen, oftewel het eerste leven op aarde.

Bliksem bracht meer bouwstenen dan meteoriet

De ontdekking leidt tot een verrassende conclusie: je hebt voor het ontstaan van leven op een planeet niet zozeer een meteorieten-regen nodig. Die zijn zeldzaam en je zou als planeet dan echt even een toevalstreffer gehad moeten hebben. Belangrijker is dat het bliksemt op een planeet. En laat dát nu een gegeven zijn dat veel voorkomender is in het heelal. De kans dat de mensheid elders in het universum intelligent leven aantreft, is daarmee weer een stukje toegenomen.

Gepubliceerd op 18.04.2021

Bron: research Lightning strikes as a major facilitator of prebiotic phosphorus reduction on early Earth door B. Hess,S. Piazolo en J. Harvey. Leeds University. Groot Brittannië.

  • water
  • ontstaan leven
  • eerste leven
  • meteorieten
  • aarde
  • bliksem
  • leven
  • fosfor
lees ook