Voetbalbrein onderzocht!

bron: Pixabay.com

Voetbalbrein onderzocht!

Het neurologisch verschil tussen de keeper en het team

Door Daniël de Leuw

Voetbalkeepers zijn rare snuiters, een beetje gek en simpelweg anders dan zijn teamgenoten: dat zijn de hardnekkige vooroordelen over de enige voetballers, die de handen mogen gebruiken op het veld. Maar wat zegt de wetenschap?

Psychologen aan de Dublin City University wilden nu weleens wetenschappelijk bekijken of hier wel een kern van waarheid in zit. Keepers moeten binnen een fractie van een seconde beslissingen nemen en dat minstens anderhalf uur lang. Wetenschappers besloten dat met name deze voetballers een razend interessant onderwerp vormen om eens een neurologisch onderzoek op los te laten op hoe keepers prikkels verwerken van hun verschillende zintuigen. En vooral: hoe snel zij dat doen!


Hersenen keeper reageren anders dan andere hersenen

De Ierse wetenschappers onderzochten daartoe drie verschillende groepen testpersonen, te weten professionele keepers, professionele veldspelers en leeftijdsgenoten, die helemaal geen voetbal speelden. Deze kregen een scherm te zien met daarop ėėn of twee lichtflitsen én ontvingen auditieve prikkels in de vorm van geen, ėėn of twee piepjes. Met andere woorden: zowel de ogen als de oren kregen een stimulans.

Een professionele voetbalkeeper heeft veel minder tijd nodig om geluidsprikkels en visuele prikkels te onderscheiden dan andere mensen.

De professionele voetbalkeeper bleek wel degelijk een andere respons te hebben dan de amateurkeepers en de non-voetballers. De laatste twee groepen worstelden om de verschillende prikkels uit elkaar te houden. In plaats van één flits en twee piepjes, dachten ze bijvoorbeeld dat ze twee flitsen gezien hadden. Als zij meer tijd kregen om de impulsen te verwerken, deden ze het iets beter. Dus hoe meer tijd er zat tussen de flits en de piepjes, des te vaker registreerden ze dat er feitelijk maar één flits en twee piepjes waren gegeven. De eerste groep, echter, te weten de professionele keeper had veel minder tijd tussen de verschillende signalen nodig, om de visuele en auditieve stimulansen op de juiste manier te verwerken.


Gehoor en zicht beter afgesteld bij professionele voetbalkeeper

De psychologen concluderen hieruit dat keepers beter en sneller in staat zijn de verschillende zintuigen te scheiden. Dit komt in hun werk uitermate goed van pas. Een keeper kijkt niet alleen naar de richting van de bal, hij moet ook zien op welke manier de bal getrapt wordt. Hierbij is ook het gehoor een belangrijk hulpmiddel. Nu is natuurlijk de vraag, is deze specifieke kwaliteit aangeboren of juist aangeleerd door het beroep? Of is het een combinatie van deze factoren?

Om nog meer inzicht te krijgen in het voetbalbrein zullen er verschillende vervolgonderzoeken komen. Zo zullen onder andere jonge veelbelovende keepers gevolgd worden gedurende hun voetballoopbaan, om zo de ontwikkeling in de verwerking van stimuli in kaart te krijgen. Verder wil Dublin University ook de andere posities op het voetbalveld onder de loep nemen. Niet alleen een keeper, maar ook een aanvaller heeft specifieke kwaliteiten, Zal ook dit terug te vinden zijn in de hersenen?

Of keepers nou daadwerkelijk rare snuiters zijn, daar geeft het onderzoek helaas geen antwoord op. Maar iets anders dan de rest, dat zijn ze zeker.

Gepubliceerd op: 25 november 2023

Bronnen: Michael Quinn, Rebecca J. Hirst, David P. McGovern. Distinct profiles of multisensory processing between professional goalkeepers and outfield football players in Current Biology.

  • sport en wetenschap
  • voetbal en wetenschap
  • voetbal
  • voetbal keeper
  • wetenschappelijk onderzoek voetbal
  • brein van keeper
  • sport
  • hersenonderzoek
  • neurologisch onderzoek
lees ook