Eindelijk medicijn tegen verblindende hoofdpijn?

bron: Pixabay.com

Eindelijk medicijn tegen verblindende hoofdpijn?

Mysterieuze ziekte IIH steeds vaker gediagnosticeerd, vooral bij jonge vrouwen

Hoofdpijnen die zó hevig zijn dat ze permanent kunnen verblinden en je leven ernstig beperken. En geen hond die er iets aan kan doen. Dat is IIH, waarvoor nog steeds geen medicatie beschikbaar is. Maar wetenschappers denken dat ze het ei van Columbus hebben.

Idiopathische Intracraniële Hypertensie wordt ook wel afgekort tot IIH, een zeldzame ziekte waarbij de druk in de hersenen zó hoog is, dat het tot ondraaglijke en veelvuldige hoofdpijnen leidt. De druk in het hoofd ontstaat omdat de hersenen te weinig hersenvocht afvoeren.

Medicatie was er niet, voldoende onderzoek ook niet. De ziekte trof in 2020 nog 1 op de 100.000 mensen en stond daarmee lange tijd niet hoog in het prioriteitenlijstje waar kanker, hart-en vaatziekten en - vooral de laatste jaren - infectieziekten de wetenschappelijke agenda bepalen.

Medicijn in zicht tegen IIH

Maar dat is veranderd. Helaas is de ziekte aan een zorgwekkende opmars bezig. Het aantal diagnoses IIH is de laatste 10 jaar met 340% gestegen. (Juist omdat de ziekte zeldzaam was, werd deze in het verleden abusievelijk vaak mis gediagnoseerd.) Het aantal diagnoses lijkt misschien nog steeds niet veel, maar wetenschappers zien een trend met overgewicht onder vrouwen. Die forse diagnosegroei kan dus zelfs nog verder toenemen, Deels doordat obesitas wereldwijd toeneemt, maar ook omdat de juiste diagnose vaker plaatsvindt.

Medicatie tegen diabetes blijkt ook effectief in de strijd tegen IIH pijnbestrijding.

De ziekte kan iedereen treffen. Maar vooral jonge vrouwen tussen de 26 en 34 jaar met overgewicht hebben een hoger risico. Onder deze groep worden tegenwoordig 2 op de 10.000 mensen gediagnoseerd met IIH. Het aantal diagnoses varieert sterk per land. Ierland bijvoorbeeld, is koploper met 3 op de 10.000 vrouwen bij wie IIH geconstateerd wordt, waarbij ook hier het aantal diagnoses jaarlijks snel toeneemt.

De ziekte leidt tot ernstige hoofdpijnverschijnselen en tijdelijke of permanente blindheid. Omdat er tot op heden geen pijnverlichting mogelijk is, is het leven met IIH psychisch zeer belastend. Een team neurologen van de universiteit Birmingham is daarom begonnen met onderzoek naar pijnverlichting en symptoombestrijding.

Met groot succes. Onlangs is de fase 2 van het testtraject veelbelovend afgerond. Het middel dat IIH moet gaan helpen heet Exenatide en is reeds een goedgekeurd medicijn en wel tegen type 2 diabetes. Het wordt toegediend met een injectie in de bovenarm en brengt de druk in de hersenen effectief omlaag, waarmee ook een sterke vermindering van de pijnklachten gepaard gaat.

De vermindering van de druk werd vastgesteld na 2,5 uur, 24 uur en zelfs na 12 weken. Dit gold voor alle 7 testpersonen, die regelmatig de injectie toegediend kregen. Ook waren zij gemiddeld maar liefst 7,7 dagen per maand pijnvrij vergeleken met een maand zonder medicatie. Dit werd ervaren als een grote verbetering in de kwaliteit van leven. Alle deelnemers aan het onderzoek konden de testfase afmaken en ervaarden geen ernstige bijwerkingen.

De volgende testfase bestaat uit het terugbrengen van het aantal toe te dienen injecties voor dit resultaat, namelijk 2 keer per dag. Het team gaat nu kijken of het middel Presendin ook maar 1 x in de week toegediend kan worden om dezelfde resultaten te behalen. Als dit het geval is, kan de vergunning worden aangevraagd om het middel standaard voor te schrijven bij IIH patiënten in de toekomst.

Gepubliceerd op 8 mei 2023

Bron: Universiteit Birmingham, Groot Brittannië

  • diabetes
  • overgewicht
  • IIH
  • symptomen IIH
  • gezondheid
  • Idiopathische Intracraniële Hypertensie
  • wetenschap
  • wetenschappelijk onderzoek
  • hoofdpijn
lees ook