Vitamine D bestrijdt kanker

bron: Pexels: Kampus Productions

Vitamine D bestrijdt kanker

100.000 testpersonen bewijzen belang dagelijkse inname

Aan vitamine D zijn vaker zeer helende eigenschappen toegeschreven, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar een onderzoek onder 105.000 testpersonen: dat is onomstotelijk. En onomstotelijk bewezen is nu dat vitamine D wel degelijk helpt beschermen tegen het overlijden aan kanker. En niet zo zuinig ook.

Iedere dag vitamine D innemen heeft gigantische gevolgen voor de gezondheid, zo toonde een Duits onderzoek aan. Eigenlijk moeten we zeggen: onderzoeken, meervoud. Het onderzoek was namelijk een onderzoek naar 14 eerdere vooraanstaande studies en ging nog eens met een stofkam door alle bevindingen heen.

Over vitamine D en kanker is veel geschreven. Zo zegt het ene onderzoek dat het niet helpt tegen voorkomen van kanker, maar wel de overlijdenskansen minimaliseert. Een ander onderzoek kan helemaal geen verband vinden.

Alleen dagelijkse inname en voor langere periode, beschermt tegen kanker

Om te kijken hoe het nu echt zat boog de German Cancer Research Center, zich nog eens over de meest recente onderzoeken en bekeken zij de testresultaten van vele duizenden. En vond wel degelijk een sterk verband.

Vitamine D3 blijkt zeer belangrijk in de strijd tegen kanker. Maar dan alleen als het dagelijks wordt ingenomen over een langere periode.
bron: Pexels: Pavel Danilyuk
Vitamine D3 blijkt zeer belangrijk in de strijd tegen kanker. Maar dan alleen als het dagelijks wordt ingenomen over een langere periode.

Het klopt namelijk dat vitamine D niet zo veel doet tegen kanker. Als het niet regelmatig of voor een langere periode wordt ingenomen. Echter: als vitamine D dagelijks en over langere perioden wordt gebruikt, beschermt het wel degelijk tegen kanker. Mensen die dagelijks en jarenlang zorgden voor een goede vitamine D inname, lopen zelfs tot 12% minder kans op overlijden aan kanker, dan mensen die geen of niet frequent vitamine D innemen. Het gaat daarbij wel, en dit is belangrijk, om vitamine D3.

Lichaam maakt met vitamine D3 tumorremmend hormoon aan

Dat effect was het sterkst bij patiënten van over de 70, die vóór hun diagnose al dagelijks vitamine D innamen. Als gekeken wordt naar dikkedarmkanker bijvoorbeeld, bleek dat 59% van de patiënten (bijna 2 op de 3) aan een ernstig tekort aan vitamine D leed. Deze tekorten gingen gepaard met negatieve prognoses over het ziekteverloop en hogere sterftecijfers. De beschermende werking van vitamine D3 ligt waarschijnlijk hoger bij patiënten waarbij specifiek een tekort is vastgesteld, vermoeden de onderzoekers. Zij wijten dat aan de aanwezigheid of juist het gebrek daaraan, van het hormoon 1,25-dihydroxyvitamin D. Dit hormoon wordt alléén geproduceerd door het lichaam als reactie op de aanwezigheid van vitamine D3. Dit hormoon wordt sterk gelinkt aan het remmen van tumorgroei.

Met andere woorden: het lichaam maakt met vitamine D3 en alléén met vitamine D3 een hormoon aan, dat de groei van kankercellen afremt. Tenminste, dat is wat het oncologisch onderzoeksteam denkt.

De Duitse onderzoekers pleiten dan ook voor voorlichting en stimuleren van het innemen van vitamine D, vooral onder ouderen. Zij wijzen er op dat de vitamines in een normale dosis, veilig en goedkoop zijn. En dat dit dus een eenvoudige manier is voor mensen om zichzelf tegen een dodelijk kankerverloop te beschermen.

Gepubliceerd op 28 mei 2023

Bron: German Cancer Research Center

  • kanker
  • risico overlijden kanker
  • dikkedarmkanker
  • hormonen
  • vitamine D
  • gezondheid
  • wetenschap
  • wetenschappelijk onderzoek
lees ook