Nare mensen zijn minder immuun en gaan eerder dood

bron: Pixabay.com

Nare mensen zijn minder immuun en gaan eerder dood

We kregen het met de paplepel ingegoten door middel van religie en sprookjes: een goed mens proberen te zijn. Wat we toen nog slechts konden vermoeden, hebben wetenschappers nu bewezen: “goede” mensen leven langer. En niet zo zuinig ook!

De wetenschap onderzoekt wat af. Nu heeft een internationaal team van onderzoekers uit Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten, een verband gevonden tussen persoonlijkheid en levensduur. Het gaat daarbij vooral om de eigenschap van bewust en verstandig handelen. Aan de universiteit van Limerick heeft men geconstateerd dat dié mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. En dat is eigenlijk natuurlijk ook niet zo gek.

Impulsief mens overlijdt veel eerder

De persoonlijkheid van een mens beïnvloedt diens gedrag en keuzes. Dat gedrag beïnvloedt weer de risico’s die een mens neemt en de levensstijl. Maar hoezeer de impact van de persoonlijkheid is op de gezondheid, is nu dan in cijfers uit te drukken. Zo blijkt dat mensen die laag scoren op een schaal van de eigenschap verantwoordelijkheid, 40% meer kans hebben op een voortijdige dood dan hun verantwoordelijke medemensen.

Nare mensen zijn minder immuun en gaan eerder dood

bron: Pixabay.com

Gelukkige, verantwoordelijke mensen beschikken over minder cellen die hun immuunsysteem aanvallen.

Dat komt omdat de laatste groep meer verantwoordelijkheid neemt als het gaat om hun eigen voeding, consumptiegedrag inzake verslavende middelen en beweging. Ook kunnen verantwoordelijke mensen zich beter houden aan de afspraken die zij met zichzelf en anderen maken, hebben ze meer controle over hun eigen handelen en kunnen zij hun leven beter organiseren.

Verband slechter immuunsysteem en schadelijke eiwitten

Er is echter meer aan de hand dan alleen maar een psychologisch verband tussen persoonlijkheid, gedrag en gezondheid. Het team heeft ook biologische verschillen ontdekt tussen verantwoordelijken en onverantwoordelijken. En die spelen een grote rol in de gezondheid. Zo beschikt de onstuimige medemens over hogere aantallen zogeheten interleukin-6 en c-reactieve eiwitten. Deze eiwitten zijn een zeer nadelige factor in het immuunsysteem en zorgen ervoor, dat er ook biologisch minder weerstand is tegen aanvallen op de gezondheid. Met andere woorden, hogere aantallen van deze eiwitten in het lichaam, zijn debet aan een hogere kans op vervroegd overlijden.

Onverantwoordelijk en toch goed immuunsysteem?

Het onderzoek duurt nu al 14 jaar en heeft zich gedurende die tijd gericht op de gezondheid en levens van 957 proefpersonen. En er komen vervolgonderzoeken, want het vermoeden is dat deze eiwitten niet de enige biologische kenmerken zijn, waarmee verbanden tussen persoonlijkheid en gezondheid, aangetoond kunnen worden. Bovendien is met het onderzoek de vraagstelling geboren of verlaging van deze eiwit-aantallen, kan leiden tot een beter immuunsysteem, ondanks de aanleg van persoonlijkheidskenmerken.

Gepubliceerd op 19.04.2021

Bron: Personality pathways to mortality: interleukin-6 links conscientiousness to mortality risk, Universiteit Berlijn Duitsland, Universiteit Limerick Ierland, West Virginia University en Florida State University in Verenigde Staten.

  • immuunsysteem
  • genetisch immuunsysteem
  • goed mens zijn
  • levensstijl
  • gezondheidsrisico's
  • persoonlijkheid en gezondheid
  • eiwitten
  • schadelijke eiwitten
  • persoonlijkheidstype
  • overlijdensrisico
lees ook