Nieuw ontdekte kometen zorgen voor meteorietenregen op aarde

bron: Pixabay.com CoolVid-Shows

Nieuw ontdekte kometen zorgen voor meteorietenregen op aarde

Tot nu toe onopgemerkte meteorietenregens scheren frequent rakelings langs de aarde, of natuurlijk óp de aarde.

Onze generatie zal zich er nog niet zo druk om hoeven te maken en die in de nabije toekomst ook niet echt. Maar dat over 2000 jaar de meteorieten ons langs de oren zullen schieten is zeker. En met een beetje pech ook óp onze oren in plaats van er slechts langs op tamelijk veilige afstand. De laatste regen vond namelijk plaats 2000 jaar geleden en de regens hebben een frequentie van 4000 jaar.

Nieuwe ruimte-observaties ontdekken nieuwe kometen

De reden dat de meteorietenregens tot nu toe niet zijn opgevallen, heeft te maken met de baan van kometen om de zon. Kometen die in zeer langgerekte banen om de zon cirkelen spreiden hun afval ver buiten die baan of zelfs buiten het zonnestelsel.

Nieuw ontdekte kometen zorgen voor meteorietenregen op aarde

bron: Pixabay.com Mattcaz

Meteorietkrater in Arizona, Verenigde Staten.

Vergelijk het met een waterskiër die door een motorboot wordt voort getrokken en zie de motorboot als de komeet en de watersporter als het afval met de meteorieten. Als de motorboot een hele wijde baan maakt met een scherpe bocht, vliegt de skiër uit de bocht. Ditzelfde gebeurt met de meteorieten, ze raken zeer wijd verspreid. Zo verspreid dat ze nog moeilijk op te merken zijn vanaf de aarde.

Minstens 14 kometen in een voor ons gevaarlijke baan

Wetenschappers hebben nu pas ontdekt dat kometen die langs de aarde scheren en rond een bepaalde baan om de zon reizen, dus een staart van meteorieten achterlaten die misschien zo dunnetjes verspreid zijn, dat deze in eerste instantie niet werden opgemerkt. Desalniettemin zullen we hen zeker opmerken als de meteorieten van deze kometen te zeer uit de bocht vliegen en zo onze dampkring in schieten.

Iets wat dus vrij regelmatig schijnt te gebeuren, omdat er veel meer van dat soort kometen zijn dan we dachten. Voorheen dachten we dat er maar vijf van dit soort kometen waren. Dat schijnen er in ieder geval minstens 9 meer te zijn. Maar het zouden er ook makkelijk 20 kunnen zijn. Dat bleek uit de nachtelijke observaties van recent geopende camera-netwerken in onder meer Australië, Chili en Namibië, die de ruimte afgluren en onze directe omgeving in beeld brengen.

Meteorieten niet de enigen, wel de meest schadelijken

Kometen en meteorieten zijn overigens niet de enige objecten die door onze dampkring kunnen komen, maar de wetenschap vreest deze wel het meest. Door hun baan, kunnen ze namelijk met een zeer hoge snelheid op de aarde in slaan en daarmee veel schade aanrichten. Het is zelfs zo dat meteorieten verantwoordelijk zijn voor de inslagen op aarde die verreweg de meeste impact hadden, denk bijvoorbeeld aan het uitsterven van veel dinosauriërs door de inslag van een meteoriet die een gigantische krater achter liet in Mexico.

Overigens meent de wetenschap dat zij meer dan voldoende tijd zult hebben om met behulp van nog meer camera-netwerken alle mogelijk schadelijke meteorieten te achterhalen en hun impact op de aarde, zodat tijd beschermende maatregelen genomen kunnen worden.

Gepubliceerd op 2.6.2021

Bron: Meteor showers from known long-period comets door SETI-Institute, Verenigde Staten

  • meteoriet, komeet, inslag, krater,
  • aarde
  • inslag op aarde
  • meteorietenregen
  • meteorietinslag
  • dampkring
  • ruimte observaties
  • heelal
  • universum
lees ook