Meer succes voor bedrijf met vrouwelijke naam

bron: Pixabay.com Skitterphoto

Meer succes voor bedrijf met vrouwelijke naam

Wie er over denkt een eigen onderneming te starten, doet er verstandig aan het volgende aandachtig te lezen. Hoe jij je bedrijf noemt, bepaalt voor een groot gedeelte jouw succes.

What’s in a name? Nou, nogal wat. Potentiële afnemers die voor het eerst van jouw bedrijf horen, gaan af op de naam en welke associatie deze bij hen oproept. De juiste bedrijfsnaam kiezen, blijkt dus belangrijker dan je zou denken. Instinctieve ondernemers wisten dit al langer.

Zo biechtte ondernemer Ray Kroc op dat hij vastbesloten was de broers McDonald uit hun eigen bedrijf te werken, toen Kroc vernam hoe hun hamburgerrestaurant heette. “McDonalds klinkt zo deugdzaam, zo positief. Ik wist dat ik hun naam moest hebben”, schijnt de sluwe Kroc geroepen te hebben. En aldus geschiedde. Kroc werkte de toen al succesvolle broers eruit en nam reeds in de jaren 50 de tent over. De broers bleven hetzelfde geweldige restaurant runnen, maar mochten zich geen McDonalds meer noemen. Kroc ging aan de haal met een matig restaurantconcept, maar een geweldige bedrijfsnaam. En met die naam, schreef hij (wereld)geschiedenis. Het restaurant van de broers heeft nooit aan het bedrijf van Kroc meer kunnen tippen.

De ideale bedrijfsnaam volgt een paar regels

Wetenschappers uit Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten zochten het voor ons uit en konden uiteindelijk vast stellen dat er regels zijn, waaraan de ideale bedrijfsnaam moet voldoen. Bedrijfsnamen die vrouwelijk klinken, roepen het meest vertrouwen op bij de consument. Bij mannelijk klinkende namen, krijgt de consument te veel het idee dat het “slechts om geld gaat.” Dat schrikt zowel mannelijke als vrouwelijke consumenten af in verreweg de meeste branches.

Meer succes voor bedrijf met vrouwelijke naam

bron: Pixabay.com Islandworks

Zowel vrouwelijke als mannelijke consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor brands met een vrouwelijke naam.

Favoriet zijn daarom bedrijfsnamen die warmte uitstralen, zoals een meisjesnaam. Denk bijvoorbeeld aan Ikea en Nestlé. Ook Coca-Cola, Nike en Disney hebben het goed begrepen. Op de lijst van Interbrand’s Global Top Brands is het al 20 jaar zo dat de bedrijven met feminiene namen, veel hoger staan genoteerd dan bedrijven met mannelijke namen.

Consument heeft meer vertrouwen in bedrijf, dat zachtheid en warmte op roept

Maar wanneer beschouwen we een bedrijfsnaam als een vrouwelijke naam of meisjesnaam? De consument maakt die indeling tussen mannelijk en vrouwelijk, tamelijk onbewust. Ook dat is uitgezocht. Zo zou je het niet zeggen, maar witgoed- en electronica gigant Cool Blue is ook al een schoolvoorbeeld van het onderzoek. Ten eerste vinden we een bedrijfsnaam vrouwelijk als het tenminste 2 lettergrepen kent. Helemaal mooi is het als de klemtoon daarbij niet ligt op de eerste lettergreep. Tot slot neigen we ernaar bedrijven te vertrouwen met een naam, die eindigt op een klinker, want ook dat doet ons meer denken aan vrouwennamen.

Onbewuste voorkeur voor bedrijven met vrouwelijk klinkende namen

Nadat de onderzoekers de lijst met succesvolste en bekendste merken hadden geanalyseerd, gingen ze minder bekende vrouwelijke en mannelijke bedrijfsnamen voorleggen aan consumenten om hun theorie te testen en te kijken welke brands de voorkeur kregen van de consument en waarom. De theorie bleef staan. Zonder zelf de link te leggen tussen het vrouwelijke aspect van een bedrijfsnaam en de positieve associatie die de naam bij hen opriep, toonden deelnemers aan het onderzoek een voorkeur voor de vrouwelijke bedrijfsnamen. Dit gold in gelijke mate voor zowel vrouwelijke als mannelijke cliëntele.

Scoort mannelijke bedrijfsnaam altijd slechter?

Zelfs als het bedrijf in kwestie zich op een uitsluitend mannelijke doelgroep richtte, zoals herensneakers, hadden zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers geen voorkeur voor mannelijke bedrijfsnamen. In dat geval viel het verschil in voorkeur weg. Bij slechts één soort bedrijf ging de voorkeur van consumenten uit naar een mannelijke bedrijfsnaam.

Dat zijn bedrijven die een dienst of product leveren die slechts praktisch is en niets met levensstijl te maken heeft, zoals bijvoorbeeld een toiletleverancier. In dat geval, prefereerden de testpersonen een mannelijke bedrijfsnaam. In alle andere gevallen, waarin imago, luxe, comfort, plezier, lol, geluk en gezondheid een rol spelen in de bedrjifsvoering, blijven ondernemers er dus verstandig aan doen, hun bedrijf naar een betrouwbare deerne te vernoemen!

Gepubliceerd op 22.04.2021

Bron: research EXPRESS; Is Nestlé a lady? The feminine brand name advantage door Universiteit Calgary in Canada, HEC Paris in Frankrijk en University of Cincinnati in de VS.

  • McDonalds
  • bedrijfsnaam
  • succes
  • succesvolle onderneming
  • consument
  • branding
lees ook