Dieren vermijden incest niet of geven het zelfs de voorkeur

bron: Pixabay.com Sasint

Dieren vermijden incest niet of geven het zelfs de voorkeur

Dieren maken lang niet zo’n probleem van inteelt als biologen tientallen jaren beweerd hebben. Sterker nog: als rechtgeaard zoogdier heeft de mens zelf waarschijnlijk ook niet al te veel bezwaren tegen één van de grootste taboes die we nog steeds koesteren.

Jarenlang was de doctrine van incestmijding een aangenomen theorie onder wetenschappers. De theorie hield in dat zeker zoogdieren incest vermeden en bijvoorbeeld jong volwassen mannetjes tijdig de groep uit gooiden om zeker te zijn dat er geen al te hechte familiebanden tussen de groepsleden zouden ontstaan. Dit om inteelt en daarmee genetische schade aan individuele leden van de groep en de groep als totaal, te voorkomen. Honderden studies zouden sindsdien van het idee van incestmijding zijn uitgegaan.

Paren met een broer of zus is geen probleem in dierenrijk

Deze theorie ligt nu onder vuur. Incestmijding zou helemaal geen ding zijn in het dierenrijk en wetenschappers uit Zweden menen dat zij dit hard kunnen maken. Ruim 40 jaar deed men meer dan 100 experimentele onderzoeken onder zo’n 80 diersoorten om te zien of dieren inderdaad een voorkeur hebben om te paren met een dier dat geen familie van hun is. Uit al deze onderzoeken bleek hetzelfde: het kan dieren werkelijk geen bal schelen of zij met een broer, zus of neef paren. In sommige gevallen bleken dieren dit zelfs te prefereren!

Foto: Pixabay.com. Ook wolven vinden een familielid als partner geen probleem.
bron:
Foto: Pixabay.com. Ook wolven vinden een familielid als partner geen probleem.

Om het verhaal nog gekker te maken, bekeken de onderzoekers ook hoe het zat met incestmijding onder mensen. Dit deden zij door middel van foto’s die met computermanipulatie meer of minder werden aangepast aan familiegelijkenissen. Ook mensen hadden op basis van de foto’s geen voorkeur voor partners die minder familiegelijkenissen toonden.

Ook mensen mijden incest niet?

Aangetekend moet daarbij wel worden dat het hier ging om fictieve partners en dat er niet werd bij verteld dat het ging om een onderzoek naar inteelt. De kennis dat een potentiële partner familie is, zou dus nog wel degelijk tot een psychologische en mentale incestmijding kunnen leiden. Voor wie nu met een totaal andere blik de familieverjaardagen afloopt, moet volgens de wetenschappers wel worden vermeld dat de studie alleen iets zegt over de voorkeuren van dieren voor partners, niet over de genetische wenselijkheid en gevolgen van inteelt, om over de psychologische en emotionele schade voor mensen nog maar te zwijgen.

Onderzoek incestmijding gebruikt bij soortbehoud

Waarom de wetenschappers ook mensen bij hun onderzoek hebben betrokken, blijft vooralsnog onduidelijk. Te meer omdat het team de data wil gaan toepassen bij het behoud en voortbestaan van diersoorten die op de nominatie staan uit te sterven. De mensheid is voorlopig nog behoorlijk in aantallen aan het toenemen en het ligt bepaald niet in de verwachting dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

Gepubliceerd op 22.5.2021

Bron: Meta-analytic evidende that animals rarely avoid inbreeding, door Stockholm Universiteit, Zweden.

  • incest
  • incestmijding
  • incest bij dieren
  • partnervorming
  • partnerkeuze
  • familie
lees ook