Vaders en zonen opgelet!

bron: Pixabay.com

Vaders en zonen opgelet!

Onderzoekers aan de Radboud willen graag meer weten over jullie relatie

Veel wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap en de verdeling tussen geld verdienen enerzijds en de zorgtaken anderzijds, richt zich op moeders. Maar hoe staan vaders er eigenlijk in? Ook daar gaan beleidssociologen zich de komende jaren over buigen. Misschien wel met een beetje hulp van jou.

Wetenschap is meer dan werken in laboratoria of papers napluizen. Vooral sociologisch onderzoek is afhankelijk van de maatschappij die zij onderzoekt. En daarmee de mensen, die de maatschappij maken. Maatschappelijke participatie is daarom belangrijk om een goed beeld te krijgen.

Man in rol van kostwinner en verzorger

Vanuit de afdeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zoeken wetenschappers mannen die het leuk vinden om samen met hun vader geïnterviewd te worden over hun relatie. De focus ligt daarbij vooral op de thema’s werk en zorg. Daartoe worden samenwonende mannen tussen de 25 en 45 jaar uitgenodigd mét hun vaders. Of je zelf wel of geen kinderen hebt: dat maakt niet uit.

De zoon, de vader en de grootvader. Is de rol van vaders veel veranderd? En zo ja, hoe dan?

Onderzoekster dr. Stéfanie André legt uit waarom het onderzoek zo belangrijk is. “Vaderschap is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Onze ideeën over vaderschap ook. Ik vind het interessant om te onderzoeken hoe die ideeën verschillen of juist overeenkomen tussen vaders en zonen. Daarom ga ik het gesprek met hen aan over rolmodellen, werk, zorg én de organisaties waarin ze zelf werken of gewerkt hebben.”

Het veranderde vaderschap

Over vader-zoon relaties is al veel geschreven. Werden vaders in de jaren 50 van de vorige eeuw vooral geacht kostwinner te zijn, tegenwoordig willen ouders dat de zorgtaken meer verdeeld zijn. Toch lijken die veranderingen moeilijker te realiseren dan gewenst. André vraagt zich af welke factoren daarbij van belang zijn. De gesprekken met vaders en zonen maken dan ook deel uit van een groter onderzoek, te weten Fathers Combining Work & Care, waarvoor André tot 2026 heeft uitgetrokken. “De redenen voor de kloof tussen vaderlijke ambitie en het vaderlijke gedrag blijft een wetenschappelijk vraagstuk. We willen begrijpen hoe vaders hun zorgtaken zien en kunnen realiseren. Daarom onderzoeken we ook factoren als deeltijdwerk, ouderschapsverlof, flexibele uren en thuiswerk.”

Wie interesse heeft om met zijn vader bij te dragen aan het onderzoek, vindt hieronder de contactgegevens van de onderzoekers om zich aan te melden of om meer informatie te winnen. André zit er in ieder geval klaar voor, samen met haar collega dr.Nola Cammu. “Wordt vaderschap meer geaccepteerd als belangrijke rol in het leven van sommige vaders of voelt het als een rol in de marge? Die gesprekken vind ik super interessant. En ik kijk er dan ook naar uit meer vaders en zonen te spreken.”

(Opgeven kan bij stefanie.andre@ru.nl of nola.cammu@ru.nl

Gepubliceerd op 03.11.2023

Bron: dr. S. André, Radboud Universiteit Nijmegen

  • vader en zoon relatie
  • vaders
  • zorgtaken vaders
  • vader en zoon
  • familie
  • sociologisch onderzoek
  • sociologie
  • meedoen wetenschappelijk onderzoek
lees ook